Billig plastikkirurg

plastikkirurgi

Att leta efter billig plastkirurgi är förstås lockande, men vårt råd är att man inte låter prislappen styra när man väljer mellan de olika kliniker som utför plastkirurgi. Man bör i första hand välja ut kliniker som har bra rykte, erforderliga licenser och stor erfarenhet av den typ av ingrepp man vill utföra, och först i andra hand – när det gäller att välja ut en av dessa kliniker – låta pris vara en faktor som man väger in i beslutet.

Plastikkirurg är ett ingrepp som påverkar både vår mentala och fysiska hälsa. Ett väl utfört ingrepp gjort av en skicklig kirurg på en förstklassig klinik kan ha en positiv effekt på både kropp och psyke, medan plastikkirurgi som utförs på ett felaktigt vis kan vara livshotande. Det finns gott om exempel på patienter som avlidit i sviterna av felaktigt utförd plastikkirurgi.

Bristande reglering av plastkirurgiska kliniker

I Sverige finns inga krav på att den läkare som arbetar med att utföra plastkirurgi är specialutbildad inom området. Detta innebär att till exempel en röntgenläkare utan någon som helst specialutbildning inom området plastikkirurgi eller yrkesmässig erfarenhet av den här typen av ingrepp helt lagligt kan utföra avancerade kirurgiska operationer på en klinik. Han eller hon kan till och med öppna en egen klinik och arbeta där själv utan något som helst stöd av läkare med specialistkompetens inom plastikkirurgi.

kirurgiSocialstyrelsen har lagt fram ett förslag om att skönhetsoperationer och injektioner med till exempel botox och fillers ska omfattas av hälso- och sjukvårdslagstiftningen, men i skrivande stund har fortfarande ingen lagändring kommit till stånd, trots att förslagets presenterades redan år 2013 och trots att många av de svenska klinikerna för plastkirurgi stöder en hårdare reglering än den som råder i dagsläget.

Enligt Socialstyrelsens förslag ska endast legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal får utföra behandlingar där det finns en betydande risk för skador, såsom kirurgi, injektioner och behandlingar som går djupare genom huden. Socialstyrelsen anser också att vissa behandlingar skulle vara lämpliga att reglera ännu striktare, så att till exempel endast läkare med relevant specialistkompetens inom plastkirurgi får utföra dem.

Som rättsläget ser ut idag är man inte patient utan konsument när man till exempel genomgår en operation av estetiska skäl, vilket i sin tur innebär att man inte skyddas av det befintliga regelverket för patientskydd. Du kan till exempel inte anmäla brister till Inspektionen för vård och omsorg eller få ersättning för vårdskador via patientförsäkringen efter att du blivit skadad av plastikkirurgi.

Allt detta innebär att ett mycket stort ansvar vilar på dina axlar när du väljer vilken klinik du vill ska genomföra den plastkirurgi du önskar. Man kan tyvärr inte utgå ifrån att alla kliniker är seriösa kliniker och att alla som arbetar där har relevant utbildning och erfarenhet, utan man måste själv säkerställa att så är fallet. Ur det här perspektivet är det lätt att se varför man inte per automatik ska välja den klinik som lockar med billigast plastkirurgi. Man bör fråga sig själv varför kliniken är billigare än andra kliniker. Ibland finns det förstås ett bra svar på den frågan, till exempel att kliniken inte ligger centralt i en storstad och därför har billigare lokalkostnader.

Det är inte automatiskt så att bra plastkirurgi är bra och billig plastkirurgi är dålig. Det viktiga är att man själv undersöker de kliniker man överväger att vända sig till, och sedan fattar ett välinformerat beslut där kostnaden hamnar långt ned på listan över de faktorer som avgör vilken klinik man slutligen väljer.

Spara ihop till plastikkirurgi

Ett kirurgiskt ingrepp är inte något som bör vara en impulsiv handling. Att välja den plastikkirurg man helst av allt vill opereras av och sedan spara ihop till kostnaden är därför positivt på flera sätt.

Under tiden du sparar ihop till operationen har du tid på dig att fundera igenom exakt vad det är du vill ha och varför du vill genomföra ingreppet. Du rusar inte in i något för att du till exempel känner dig lite deppig under en period, utan du fattar ett beslut efter längre tids övervägande.

Du kan också ta tid på dig att samla information om olika metoder som står till buds. Om du till exempel vill göra en fettsugning kan du ta reda på de olika fördelarna och nackdelarna med traditionell fettsugning där fettceller förstörs mekaniskt vs. laserbehandling där fettcellerna förstörs av laser. Eftersom du inte väljer en klinik bara för att den erbjuder billig plastkirurgi är du inte begränsad till vad just den kliniken har att erbjuda, utan du kan börja med att hitta den typ av ingrepp du vill genomgå och sedan leta upp en klinik där det finns läkare som har specialistkompetens för just denna metod.

Att låna pengar för att genomföra plastikkirurgi

plastikkirurgi 2I vissa fall kan det vara motiverat att låna pengar för att genomföra plastikkirurgi. Det kan till exempel röra sig om situationer där man har så pass stora besvär att det påverkar ens dagliga liv och psykiska eller fysiska hälsa, men ändå inte kan få ingreppet utfört på landstingets bekostnad. En person som genomgått en drastisk viktnedgång kan till exempel ha stora sjok av överbliven hud som begränsar vardagslivet, och ökar risken för allvarliga hudproblem med sår, svampangrepp med mera. I sådana fall kan det helt klart vara värt att få operationen utförd så snart som möjligt och sedan gradvis betala av på lånet, hellre än att vänta medan man sparar ihop pengarna eller ägna lång tid åt att brottas med Landstingets byråkrati. Det kan också vara så att problemen är så pass allvarliga att man har svårt att klara av sitt arbete, och i en sådan situation vill man givetvis också att problemet ska åtgärdas omedelbart hellre än att vara sjukskriven medan man väntar i Landstingets vårdkö.

Om man behöver ta ett lån för att genomföra plastikkirurgi gäller exakt samma råd som ovanstående. Om man på något sätt skäms över att låna pengar till plastikkirurgi är det lätt hänt att man försöker hitta en så billig plastkirurg som möjligt, men man bör vara exakt lika kräsen som när man betalar kontant. Det är din fysiska och psykiska hälsa som står på spel här, så välj med omsorg och låt inte prislappen vara det som avgör. Det är bättre att välja med omsorg och sedan betala av ett år längre på sitt lån, än att välja billig plastkirurgi bara för att den är billig.

Vad får du för pengarna?

När man letar efter billig plastikkirurgi är det viktigt att granska vad som egentligen ingår i de olika erbjudandena. När man har en uppsättning seriösa och välrenommerade kliniker att välja mellan som all verkar vara bra och hålla hög standard är det förstås lockande att helt enkelt välja den som erbjuder billigast plastikkirurgi, men för att avgöra vilken klinik detta är måste man ta hänsyn till hela erbjudandet.

Här nedanför har vi listat några exempel på faktorer som man bör ta med i beräkningen när man jämför olika klinikers priser i jakt på billig plastikkirurgi. Ibland kan ett något högre pris faktiskt ge billigare plastikkirurgi slutändan, om det ingår mycket i paketet jämfört med det där erbjudandet om superbillig plastikkirurgi som visar sig vara förbundet med många extra sidokostnader.

 • Om något ska stanna kvar i kroppen efter operationen, till exempel ett bröstimplantat, vilket implantat kommer att användas?Är det den sorts implantat som du allra helst vill ha, eller nöjer du dig med något annat för att få så billig plastkirurgi som möjligt?Är implantatet godkänt av någon seriös kontrollmyndighet, till exempel FDA i USA?
 • Vilken kirurg kommer att utföra operationen? Var vaksam mot kliniker som är vaga på den här punkten och inte vill ge dig namnet på kirurgen utan bara hänvisar till något i stil med att ”den av våra skickliga och erfarna kirurger som är tillgänglig när det är dags för din operation kommer att utföra ingreppet”.
 • Har kirurgen relevant utbildning, specialistutbildning och yrkeserfarenhet? Hur här hans eller hennes rykte vad gäller plastikkirurgi?
 • Hur mycket tid är avsatt för konsultation innan ingreppet? Kommer du att få träffa ”din” kirurg under konsultationen?
 • Vad är din allmänna uppfattning av kliniken? Verkar den vara ren och välskött? Verkar all personal ha koll, eller verkar saker ske lite hipp som happ? En vimsig receptionist, en sjuksköterska som tilltalar dig med fel namn, eller liknande småsaker kan vara ett tecken på större problem på kliniken, till exempel stressad och utarbetad personal, att man inte är särskilt omsorgsfull med sina rekryteringar eller att man inte kan övertyga personal som är eftertraktad på arbetsmarknaden att arbeta där.
 • Kommer du att vara under narkos eller ej när ingreppet genomförs? Tänk på att ett ”lockpris” som avser billig plastikkirurgi under lokalbedövning kan höjas rejält om du av någon anledning behöver sövas istället.
 • Hur länge ska du stanna kvar på kliniken efter ingreppet? Är detta i linje med de allmänna rekommendationerna, eller verkar det som att kliniken försöker bli av med dig fortare än så?
 • Hur ser faciliteterna ur där du kommer att vila efter ingreppet?
 • Kommer du att övervakas efter ingreppet? Är personen som övervakar dig medicinskt utbildad?
 • Om du ska övernatta på kliniken, är du garanterad eget rum och egen dusch och toalett? Ingår detta i priset eller tillkommer extra kostnader?
 • Ingår några måltider under din vistelse på kliniken?
 • Om någon allvarlig komplikation skulle tillstöta som kräver sjukhusvård, hur långt är det till närmsta sjukhus från kliniken?
 • Vilken eftervård ingår i priset? Hur många återbesök? Kommer du att få träffa din läkare under något av återbesöken för att få resultatet granskat, eller innebär återbesöken endast att du träffar sjuksköterskor eller annan omsorgspersonal för omläggning av sår, borttagning av stygn, med mera?
 • Vem ska du kontakta om du har några frågor eller någon komplikation tillstöter? Hur är möjligheten att få tag på läkare även utanför kontorstid? Om du till exempel får inflammation i operationssåret med hög feber klockan 23:00 en lördagskväll, kan du kontakta kliniken då och få vård direkt eller måste du vända dig till den vanliga sjukvården?
 • Vem betalar för kostnaden för eventuella komplikationer som behöver åtgärdas? Vad garanterar kliniken och vad är du ansvarig för att betala? Finns det någon försäkring man kan teckna?
 • Rekommenderar kliniken stödplagg efter ingreppet? Ingår några sådana stödplagg i priset för ingreppet?
 • Om du själv ska lägga om såren hemma, betalar du själv för sjukhusvårdsmaterial eller ingår det i priset?
 • Om läkaren skriver ut medicin, ingår kostnaden för den i priset eller betalar du för detta separat?Är det någon skillnad på mediciner som skrivs ut rutinmässigt (antibiotika i förebyggande syfte, någon viss hudrengöring, etc) och på mediciner som skrivs ut på grund av att någon komplikation har tillstött (till exempel infektion i operationssåret)?

Som du ser finns det mycket att tänka på, och det som verkar vara billig plastikkirurgi kan bli dyr plastikkirurgi om den inte omfattar kringkostnader.