Cryoskulptering

Cryoskulptering, även känd som kryoskulptering och kryolipolys, är en icke-invasiv behandlingsmetod för att reducera fett på specifika områden av kroppen. Denna teknik använder kyla för att frysa och eliminera fettceller utan att skada huden eller omgivande vävnader. Med cryoskulptering kan du säga adjö till envisa fettdepåer utan behov av kirurgi.

cryo

Vad är cryoskulptering?

Principen bakom cryoskulptering

Cryoskulptering bygger på principen att fettceller är mer känsliga för kyla än andra celler i kroppen. Genom att applicera kontrollerad kyla på önskade områden kristalliseras fettcellerna och bryts ner för att sedan naturligt elimineras från kroppen genom levern. Denna process kallas för apoptos, vilket är en naturlig process där celler programmeras att dö.

Vanliga behandlingsområden

Cryoskulptering kan användas på flera områden på kroppen där oönskat fett finns, såsom:

 • Mage
 • Höfter
 • Lår
 • Rygg
 • Under hakan

Fördelar med cryoskulptering

En icke-invasiv metod

En av de största fördelarna med cryoskulptering är att det är en icke-invasiv metod. Till skillnad från fettsugning krävs ingen operation, vilket innebär minimal risk för komplikationer och ingen återhämtningsperiod.

Effektiva och varaktiga resultat

Resultaten från cryoskulptering är varaktiga eftersom de behandlade fettcellerna förstörs och elimineras permanent från kroppen. Många ser märkbara förbättringar efter bara en behandling, även om flera sessioner kan behövas för att nå ett optimalt resultat.

Smärtfri behandling

Behandlingen är generellt smärtfri, även om vissa personer kan känna kyla, stickningar och/eller tryck under proceduren. Dessa upplevelser är normalt övergående. Mer information om ovanliga och mycket ovanliga biverkningar hittar du längre ned i artikeln.

Vad kan man förvänta sig?

Behandlingsprocessen

En cryoskulpteringssession varar vanligtvis mellan 35 och 60 minuter per behandlingsområde. Under behandlingen appliceras en speciell enhet på huden som kyler ned fettcellerna. Processen är bekväm nog att du kan läsa en bok eller använda din smartphone under tiden.

Efter behandlingen

Efter behandlingen kan du återgå till dina normala aktiviteter omedelbart, utan någon vilotid. Resultaten börjar synas efter cirka tre veckor och de mest märkbara förändringarna syns efter två månader. Kroppen fortsätter att eliminera döda fettceller upp till sex månader efter behandlingen.

Frågor och svar

Hur kalla temperaturer används?

De flesta kliniker som erbjuder kryolipolys går inte under 11 minusgrader (Celcius). Behandlingar hålls vanligen inom spannet −11 to +5 °C. Kontrollera alltid i förväg vad som gäller för den behandling du är intresserad av.

Vad är adipose hypertrofi (PAH)?

Detta är en ovanlig biverkning som innebär att fettvävnaden inte minskar utan tvärt om växer sig större efter behandlingen.

Vad kostar kryolipolys?

Detta varierar mycket mellan olika kliniker, och också mellan olika länder. I Sverige är det inte ovanligt att man får betala kring 5 000 kronor för en behandling. Vill man behandla ett stort område eller flera mindre områden samtidigt kan det hos vissa kliniker gå att köpa en paketlösning för att få ned totalpriset något.

Hur lång tid tar en behandlingssession?

Vanligen ungefär 60 minuter, men det beror på omständigheterna.

Exempel på rapporterade biverkningar

Ovanliga biverkningar

 • Paradoxical hyperplasia. Synligt förstorad vävnadsvolym inom behandlingsområdet kan utvecklas inom 2–5 månader efter behandlingen. Ett kirurgiskt ingrepp kan krävas för att åtgärda problemet.
 • Svår smärta är en ovanlig biverkning. Mild till måttlig smärta är något vanligare. När smärta uppstår är det vanligen något som sker några dagar efter behandlingen och smärtan försvinner i normalfallet inom några veckor.

Mycket ovanliga biverkningar

 • Hyperpigmentering (försvinner vanligen av sig självt med tiden)
 • Köldskador av 1:a eller 2:a graden
 • Överdriven fettreduktion inom behandlingsområdet
 • Vasovagala symtom, såsom yrsel, svimningskänslor, illamående, rodnad, svettningar eller svimning under eller omedelbart efter behandlingen.
 • Förhårdnader under huden i behandlingsområdet
 • Nybildning av bråck eller att redan existerande bråck förvärras
 • Pannikulit, ett tillstånd kan uppstår när skador på fettvävnaden exponeras för kyla och kroppen reagerar med en mild till svår inflammatorisk reaktion. Om reaktionen är allvarlig kan medicinsk eller kirurgisk behadling krävas.

Sammanfattning

Cryoskulptering erbjuder en säker och effektiv lösning för att bli av med oönskat fett på svåråtkomliga områden. Med dess icke-invasiva natur, minimala risker och varaktiga resultat har metoden blivit ett populärt alternativ för personer som önskar förbättra sin kroppskontur utan kirurgi. Som med alla kosmetiska behandlingar är det viktigt att välja en kvalificerad och erfaren specialist för att säkerställa de bästa möjliga resultaten.