Tandblekning med laserljus

På senare år har det blivit populärt att istället för vanlig tandblekning med tandskena genomföra en tandblekning där man använder sig av blekmedel som aktiveras av ljus, framförallt laserljus eller plasmaljus. Av säkerhetsskäl är det här förstås något som huvudsakligen görs på kliniker. Om du istället vill hitta mer information om tandblekningsbehandlingar som lämpar sig att göra hemma kan du gå hit.

Hur går det till?

laser blekning av tänderna

Laserblekning är helt smärtfritt.

Exakt hur det går till varierar beroende på vilken klinik man besöker och vilken behandling man vill ha, men de är vanligt att man får en gel som innehåller blekmedel applicerad på tänderna. Man täcker inte tänderna med någon tandskena, eftersom de ska belysas med ljus. Tanken är att detta ska förstärka blekgelens effektivitet.

Vissa behandlingar innebär att man fyller på med ny blekgel en eller flera gånger innan ljusbehandlingen avslutas.

En behandling där laserljus används brukar pågå i ungefär en halvtimme. En behandling med plasmalampa brukar ta längre tid, ofta uppemot en timme. I båda fallen gäller detta själva ljusbehandlingen och den tid som går åt för förberedelser med mera är inte inräknad.

Många användare har rapporterat att tandblekning med laserljus eller plasmalampa ger dem både snabbare och bättre resultat, men än så länge saknas det vetenskapliga studier som kan vare sig vederlägga eller bevisa att ljusbehandling verkligen är bättre rent statistiskt. Vetenskapliga studier skulle också behövas för att med säkerhet kunna fastslå om ljusbehandling – och i så fall vilken ljusbehandling – är att föredra för vissa sorters missfärgningar av tänderna, till exempel kaffefläckar eller antibiotikaskador.

Risker

Ljusbehandlingar som gör att tänderna blir väldigt varma bör undvikas eftersom den höga temperaturen kan vara skadlig.

Vad är plasmaljus?

I en plasmalampa används radiovågor för att skapa ett elektrisk fält och åstadkomma en energikoncentrationen som är så hög att en gas (vanligen ädelgas) som befinner sig inbäddad i ett halvledande material når så hög temperatur att gasen blir till plasma. När detta sker avges ett mycket intensivt ljussken med en färgtemperatur kring 6 500 k. Detta är samma färgtemperatur som för ljus från solen.

Vad är laserljus?

En laser sänder ut ljus i ett begränsat våglängdsintervall, vilket skiljer den från till exempel en vanlig glödlampa som sänder ut svartkroppsstrålning över hela spektrumet. Laserljus är koherent, vilket innebär att det ljus som kommer ur lasern har samma fas. En annan viktig egenskap hos lasern är att det utsända ljuset har mycket liten divergens, vilket gör det möjligt att nå en mycket hög grad av fokus med laserljus och därmed också göra det mycket intensivt. En vanlig glödlampa sänder ut fotoner i flera olika riktningar och faser, men så fungerar inte lasern.

Laser = Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation

Detta betyder ungefär ”ljusförstärkning genom stimulerad emission av strålning”.