Bröstförminskning

En bröstförminskning kan göras av både medicinska och estetiska skäl. När medicinska skäl föreligger kan man få operationen betald och utförd av Landstinget, förutsatt att man uppfyller Landstingets krav. Kontakta det Landsting du har till för att få veta vad som krävs. Det är ovanligt att kvinnor beviljas bröstförminskningar av Landstinget om brösten är mindre än 800 ml styck.

Många Landsting har inte bara krav på att bröstförminskningen ska vara medicinskt motiverad utan kräver också att patienten ska ha ett BMI under 25.

Varför genomförs bröstförminskningar?

fore och efterExempel på vanliga anledningar till att patienten väljer att genomgå en bröstförminskande operation:

 • Tung byst (brösthyperplasi) som gör att man får ont i axlar, rygg, nacke och/eller huvudet.
 • Tung byst (brösthyperplasi) som gör att man får tryckskador på axlarna av BH:n.
 • Att brösten gör att man får en framåtlutande hållning.
 • Att man drabbas av eksem, svampinfektioner eller andra hudproblem där brösten ligger mot huden.
 • Att man begränsar sitt sociala umgänge på grund av den stora bysten.
 • Att man begränsar sitt yrkesliv på grund av den stora bysten.
 • Att man begränsar sina fritidssysselsättningar på grund av den stora bysten.
 • Att det är mycket svårt att hitta underkläder och kläder som passar på grund av den stora bysten.
 • Gynekomasti (bröstväxt hos män)

Innan operationen

 • Det är viktigt att berätta för läkaren om alla hälsoproblem man har, även sådana som inte är relaterade till bysten.
 • Vissa medicinska behandlingar får inte ske i nära anslutning till operationen. Det är därför viktigt att informera läkaren om dem i god tid så att man hinner avsluta dem på ett säkert vis. Det gäller till exempel blodförtunnande läkemedel och vissa smärtstillande läkemedel.
 • Om man är äldre än 40 år ska en mammografiundersökning genomföras maximalt 6 månader innan operationen. Har man känd ärftlighet för bröstcancer gäller detta krav oavsett ålder.
 • De flesta kliniker kräver att man avhåller sig från tobaksprodukter under en viss period både innan och efter operationen. Sex veckor innan och sex veckor efter är en vanlig regel.
 • Det är vanligt att kliniken fotograferar brösten innan operationen. Detta eftersom det underlättar journalföringen.

Operationen

En bystförminskning brukar ta mellan 90 minuter och 3 timmar, om man gör båda brösten under samma session (detta är absolut vanligast).

Man är sövd under ingreppet. Kirurgen tar bort en del av bröstvävnaden, och flyttar vårtgård och bröstvårta till en ny position. Om man misstänker cellförändringar kan den borttagna vävnaden skickas iväg för undersökning.

Den operationstyp som är vanligast i Sverige innebär att man får operationssår som ser ut som ett upp och nedvänt T. Det går också ett operationssår kring vårtgårdens yttre gräns.

Vilken typ av stygnmaterial och bandage som används varierar.

Efter operationen

Operationer som sker i Landstingets regi brukar innebära att man åker hem dagen efter operationen. Hur det är hos privatklinikerna varierar.

brost-forminskningDet kan hända att du fortfarande har kvar ett dränage i brösten när du åker hem. Detta innebär att du har ett plaströr i varje bröst som släpper ut sårvätska och eventuell efterblödning.

Innan du åker hem, se till att du vet när du ska återvända till kliniken nästa gång för omläggning av såren.

Det tre dygnen direkt efter operationen brukar vara de mest smärtsamma. Konsultera din läkare för att få veta vilka sorters smärtstillande medicin som rekommenderas. Man brukar inte drabbas av allvarlig smärta efter en bröstreduktion. Om smärtan fortfarande är kraftig under det andra dygnet kan det vara tecken på infektion eller något annat problem som behöver behandling.

Hur länge man blir sjukskriven efter en bröstförminskande operation beror på vilken typ av arbete man har. Två veckors sjukskrivning är vanligt, men har man ett arbetet som inte är särskilt fysiskt krävande kan sjukskrivningstiden vara kortare än så.

Tidslinje

Första månaden efter operationen

Sov på rygg, inte på mage eller på sidan.

Första tre månaderna efter operationen

Under tre månader efter operationen bör man använda en mjuk BH utan byglar dygnet runt, även när man sover. Tala med läkare för att få veta mer om vilka modeller som ger bäst stöd och lägst risk för problem.

Under tre månader efter operationen bör man även avlasta ärren genom att använda hudvänlig tejp. Den finns att köpa på apotek.

Första månaden efter operationen

Exempel på sådant som bör undvikas i 3-6 veckor efter en bröstförminskande operation:

 • Tunga lyft
 • Att träna på gym
 • Idrotter där brösten kan komma till skada, till exempel kampsport

Första året efter operationen

Utsätt inte ärren för sol.

Efter ett år

Ungefär ett år efter operationen brukar man göra en slutkontroll.

Det är vanligt att man fotograferar brösten och lägger in bilderna i patientjournalen.

Exempel på risker

 • Att sövas innebär alltid risker, oavsett operationstyp
 • Infektionsrisk
 • Sårbildning och långsam läkning
 • Blödning under huden
 • Nedsatt amningsförmåga
 • Markanta ärr
 • Hudöverskott, särskilt vid den yttre BH-kanten
 • Nedsatt eller helt förlorad känsel i bröstvårtan och/eller vårtgården. Denna komplikation kan vara övergående eller permanent.
 • Asymmetri mellan brösten
 • Att en ny operation måste genomföras för att hantera komplikationer

Amma efter en bröstförminskning

Det är bra att upplysa mödravården och BVC om att du har gjort en bröstförminskande operation så att du kan så särskilt stöd och hjälp vid behov. Vid en bröstförminskning kan både mjölkgångar och nerver i bröstet skäras av och tas bort. Det är vanligt att mjölkgångarna hittar tillbaka till varandra om de får tillräckligt lång tid på sig, men det finns inte någon garanti för att så sker.

För den som har gjort en bröstförminskning kan det ta extra lång tid innan mjölken rinner till. Man kan också drabbas av en svullnad som håller i sig extra länge.

Hos de allra flesta som genomgått en bröstförminskning går amningen lika bra som hos kvinnor som inte har genomgått någon sådan operation.