Penisförlängning

penisförlägning

Penisförlängningen är ett av det mest ökända och mytomspunna ingreppen inom manlig intimkirurgi. Den metod som är vanligast i Sverige innebär att kirurgen lossar på penisens fästen inne i kroppen, flyttar penisen så att en mindre del av den är dold inne i kroppen jämfört med tidigare, och sedan syr fast svällkropparna i en mer framskjuten position.

Detta är ett ingrepp som syftar till att göra penisen längre i viloläge. Det är ett bra alternativ för den som upplever sin penis som för liten i viloläge, inte i erigerat läge. Man brukar normalt bara kunna förlänga penisen med 3 cm, men i enskilda fall är en förlängning på 4 – 6 cm möjligt. Det är svårt att i förväg avgöra hur stor förlängning som är möjlig.

Penisförlängning är inte det samma som penisförtjockning.

Innan operationen

gurkaInnan operationen träffar du din kirurg för att gå igenom vad du vill ha gjort, vilka förväntningar du har och din hälsostatus. Det är särskilt viktigt att informera om eventuell problem med urinvägarna eller med sexuella funktioner.

Läkaren kommer att granska din penis för att bedöma längd, storlek och hur pass rörlig den är. Detta krävs för att kunna bedöma hur pass bra resultat du kan förvänta dig av en operation. På en seriös klinik kommer du även att upplysas om riskerna med ingreppet.

Under operationen

Penisförlängning enligt den metod som beskrivs här nedanför sker normalt under narkos.

Kirurgen lossar med sin skalpell de fästen som håller din penis inne i kroppen. Den del av penisen som förut var dold inne i kroppen skjuts en liten bit framåt. Svällkropparna hamnar i en ny och mer framskjuten position, där de sys fast. Sedan sys snittet ihop på ett sätt som skjuter huden framåt, eftersom det bidrar till att få penisen att se större ut.

Efter operationen

Eftersom du har varit sövd kommer du troligen att få stanna över natten på kliniken för observation.

Efter operationen kommer du att få detaljerade instruktioner från din kirurg som rör arbete, fysisk aktivitet och sexuellt aktivitet. Det viktigt att du följer dessa instruktioner eftersom du annars ökar risken för komplikationer. Du bör också lyssna på din kropps signaler och inte pressa dig till aktiviteter som gör ont eller känns obehagliga. Hur lång tid man behöver tills allt har läkt är individuellt.

Ett återbesök kommer att bokas in så att kirurgen kan granska hur läkningen fortskrider och ta bort eventuella stygn.

Risker med penisförlängning

Narkos innebär alltid en risk i sig, och kirurgi innebär en risk för infektion. I övrigt finns det också risker som är mer specifikt kopplade till just penisförlängningen enligt den metod som beskrivs ovan.

Eftersom många patienter väljer att göra flera ingrepp samtidigt, till exempel penisförlängning och penisförtjockning, kan det i vissa fall vara svårt att avgöra vilken av åtgärderna det är som orsakat komplikationen eller om det är en kombination av åtgärderna som gett upphov till problemet.

Exempel på möjliga komplikationer av penisförlängningen

Komplikationerna är inte listade i ordning efter hur vanliga de är.

  • Nervskador
  • Känselförlust eller förändring av känseln i det opererade området
  • Nedsatt eller förlorad erektionsförmåga
  • Eftersom stödligamenten har lossats finns risk för att penisen pekar mer nedåt vid erektion
  • Eftersom stödligamenten har lossats kan man få minskad stabilitet i penisen