Fettsugning

liposuction

Vid fettsugning (liposuction) har man sönder fettceller i en viss del av kroppen. Under en traditionell fettsugning förstörs fettcellerna i området och sugs sedan ut med undertryck. Numera finns även möjlighet att ha sönder fettcellerna med laser, och då är utsugning av fettet inte nödvändigt (även om man kan göra det).

Fettsugningar görs ofta på områden av kroppen där fett har en tendens att ansamlas även om man inte är överviktig. Det finns till exempel ärftliga faktorer som kan göra att även en person med låg andel kroppsfett ändå får en fettanhopning under hakan.

Exempel på områden på kroppen som är populära att fettsuga är hakan, buken, midjan, höfterna, stussen, yttersidan av låren, insidan av knäet och vaderna.

Det är inte ovanligt att en fettsugning kombineras med annan estetisk kirurgi under samma operation.

Traditionell fettsugning (utan laser)

Vid en traditionell fettsugning förstörs fettcellerna mekaniskt och sugs sedan ut med en lång och trubbig kanyl. Små hudsnitt görs för att kirurgen ska komma åt fettcellerna. Dessa snitts sys sedan ihop med stygn som inte behöver tas bort av läkare utan som kroppen själv absorberar efter en tid.

Ibland föregås destruktionen av fettceller av att man använder ultraljud eller injicerar en lösning bestående av saltvatten och lokalbedövning.

Traditionell fettsugning kan utföras under narkos, ryggbedövning eller lokalbedövning. Om det är stora områden som ska fettsugas och mycket fettceller som ska förstöras väljs vanligen narkos.

Fettsugning med laser

Vid fettsugning med laser förs en tunn kanyl in i det fettområde som ska behandlas. Denna kanyl innehåller laserfibrer. När lasern sätts igång förstörs fettcellerna av laserenergin. Det fett som ligger i fettcellen rinner ut då själva cellen går sönder. Kirurgen kan antingen suga ut det rinnande fettet eller låta det stanna kvar i kroppen. Om det får stanna kvar bryter kroppen ned det.

Fettsugning med laser sker i princip aldrig under narkos eller ryggbedövning, utan man behöver bara lägga en lokalbedövning. Ofta kombineras lokalbedövning med att man får lugnande medicin så att man är avslappnad under ingreppet.

Efter fettsugningen

fettsugningEfter en fettsugning kan man räkna med att området kommer att vara ömt, svullet och blått en tid. Ibland sitter blåmärkena kvar i flera veckor.

Man brukar besöka kliniken igen cirka 2 veckor efter ingreppet.

För att få bättre resultat av fettsugningen rekommenderas att man använder sig av kompressionsplagg som täcker det behandlade området, till exempel en stabil maggördel eller kompressionscykelbyxor.

Vissa kliniker rekommenderar bindvävsmassage efter fettsugningen för att minska svullnaden.

Den som nyligen har genomgått en fettsugning bör avstå från träning och andra ansträngande fysiska aktiviteter under en period. Exakt hur länge varierar från fall till fall, så bäst är att rådgöra med kliniken och lyssna uppmärksamt på kroppens egna signaler.

Slutresultatet av en fettsugning kan inte bedömas förrän tidigast efter sex månader.

Efter din fettsugning är det viktigt att du börjar äta nyttigare. Ditt mål skall vara att äta en balanserad kost som inte innehåller fler kalorier än du behöver.  Om du inte känner dig säker på vad du bör äta så kan du beställa hem en nyttig matkasse. Det  finns flera matkassar som är utvecklade för individer som vill leva nyttigare och gå ner i vikt. Dessa matkassar innehåller recept som lär dig hur du lagar nyttig och god mat.

Risker med fettsugning

Riskerna med fettsugning består till viss del på vilket typ av ingrepp man ska göra. Till exempel kommer narkos och ryggbedövning alltid med sina egna risker.

Som nämnts ovan kan man räkna med blåmärken, svullnad och ömhet under en tid efter fettsugningen – detta är helt normalt.

Fettsugningar som utförs av legitimerade läkare på seriösa kliniker leder sällan till några allvarliga komplikationer. Den vanligaste komplikationer är att huden inte är helt jämn efter ingreppet. Ojämn hud och slapp hud efter ingreppet är vanligare hos äldre patienter än hos övriga.

Risken för komplikationer ökar ju fler områden som behandlas under ingreppet, ju större område (totalt) som behandlas och ju större mängd fettceller som förstörs.

Exempel på komplikationer av fettsugning

Komplikationerna är inte listade efter hur vanliga de är.

 • Ojämn och asymmetrisk hud
 • Slapp hud
 • Hudskador
 • Pigmentförändringar
 • Ärr där kanylen har förts in
 • Nervskador
 • Skador på inre organ
 • Vätskeansamling som behöver dräneras av kirurgen
 • Förlängd läkeprocess
 • Infektion
 • Brännskador på grund av friktion
 • Allvarlig vätskebrist
 • Bildandet av fettproppar, som i allvarliga fall kan vandra till t ex lungorna
 • Bildandet av blodproppar, som i allvarliga fall kan vandra till t ex lungorna