Kirurgisk näsplastik (Rhinoplasty)

rhinoplasty

Näsplastik är ett plastkirurgiskt ingrepp som syftar till att förändra formen och/eller storleken på patientens näsa. Näsplastik kan utföras av många olika anledningar, till exempel av estetiska skäl, för att näsan ska fungera bättre eller för att näsan behöver korrigeras på grund av skada/sjukdom/medfödda problem.

Näsplastik sker antingen under narkos eller med en kombination av lokalbedövning och lugnande medicinering. Näsans mjukdelar friläggs med hjälp av ett snitt, och kirurgen kan sedan forma dem enligt önskemål. Ibland krävs brosktransplantat.

Efter operationen får man bära stödbandage under en vecka för att skydda näsan, och sedan följer vanligen en vecka med kirurgtejp som stöd. När man väljer mellan olika kliniker som utför näsplastik bör man välja en där kontinuerlig uppföljning av näsans läkning ingår, eftersom det tar tid innan det slutgiltiga resultatet är klart och man bör kontrollera näsan regelbundet under läketiden för att se att läkningen sker på önskat vis.

När näsplastik sker av estetiska skäl är det inte ovanligt att operationen kombineras med andra estetiska ingrepp i ansiktet.

Kirurgisk näsplastik av estetiska skäl

Innan operationen

Näsplastik är ett av de vanligaste estetiskt motiverade kirurgiska ingreppen. Några av de mest frekventa önskemålen är att ta bort en puckel på näsryggen eller göra näsan mindre. Det är inte heller ovanligt att man vill förändra nästippen på något vis, till exempel höja den om den här hängande.

Även en liten förändring av näsan kan ha en stor förändring på hur en persons ansikte uppfattas. Innan man genomför en näsplastik är det viktigt att förklara för plastikkirurgen exakt vilka önskemål man har, och få veta hur pass realistiskt det är att man kan uppnå dem på kirurgisk väg. Nu för tiden finns det kliniker där man kan få se datorskapade 3D-modeller av näsor, vilket gör det enklare att se till att läkare och patient verkligen har samma målbild för näsan. Det gör det också enklare för patienten att skapa sig en uppfattning om hur önskenäsan skulle se ut ihop med resten av ansiktet och ur olika vinklar.

Det är viktigt att vara medveten om att det aldrig går att garantera exakt hur näsan kommer att se ut efter kirurgin och när läkeprocessen är över. Redan när stygnen tas bort kan man få en viss fingervisning om slutresultatet, men det kan dröja sex månader eller mer innan näsan slutar förändras. Slutresultatet beror på många olika faktorer, inklusive dina arvsanlag och hur elastisk din hud är.

Under operationen

närkirurgiOperationssnittet läggs vanligen inne i näsan för att undvika att skapa ett ärr som syns på utsidan. Vid komplicerad näsplastik kan det dock vara nödvändigt att lägga snitt även utifrån. Man försöker då välja en plats där snittet ska synas så lite som möjligt när det har läkt.

När näsans mjukdelar är frilagda kan plastikkirurgen forma dem enligt önskemål. Om brosktransplantat är nödvändigt tas normalt brosk från patientens öra eller revben, eller så använder man brosk från näsans skiljevägg och flyttar det till en annan del av näsan.

  • Vid vissa operationer placeras silikonplattor inne i näsborrarna för att stabilisera näsan, dessa silikonplattor tas sedan ut efter en till två veckor.
  • Vid vissa operationer placeras en tamponad indränkt i salva i varje näsborre. Du kommer att få information från din läkare om hur länge de ska vara kvar i näsan.

Kirurgen avslutar operationen med att sy ihop snitten och sätta ett hårt stödbandage på näsan.

Efter operationen

Efter operationen kan du räkna med att näsan är blå, svullen och öm. Dessa symptom kommer i normalfallet att avta gradvis under de kommande veckorna. Om du har genomgått en stor näsplastik, särskilt en sådan där näsbenet ändras, finns risk för rejäl svullnad kring ögonen. Även sådan svullnad brukar försvinna av sig självt.

Under de första dagarna efter operationen kommer du att ha ökad benägenhet för näsblod. Peta inte i näsan och snyt dig inte hårt. Näsdroppar ska endast användas på läkares order; detta gäller även receptfria näsdroppar. Näsblod som är så pass omfattande att läkarvård rekommenderas är ovanligt, men det förekommer. Risken för att detta ska inträffa är som störst de första 24 timmarna efter operationen, så det är bra om man stannar kvar i samma geografiska område som kliniken så att man smidigt kan återvända till sin kirurg om man skulle behöva hjälp med att få stopp på blödningen.

Under den första tiden efter operationen kommer slemhinnan i näsan högst troligen att vara svullen, vilket kan göra det svårt att andas genom näsan. Denna svullnad brukar börja avta inom några dagar.

Om du har fått antibiotika utskriven för att förbygga infektion är det viktigt att du tar den enligt instruktionerna och tar hela kuren, även om du inte har några tecken på infektion.

Man brukar boka in första återbesöket på kliniken så att det infaller ungefär en vecka efter operationen. I samband med detta tas stödbandaget bort. Det kan hända att läkaren rekommenderar att du stöder näsan med kirurgtejp i cirka en vecka efter att det hårda stödbandaget avlägsnats. Du kommer också att få information om hur läkningen fortskrider och när stygnen ska tas bort (om de inte kan tas bort nu).

Cirka tre veckor efter operationen brukar blåmärkena ha försvunnit.

Den som har genomgått en kirurgisk näsplastik bör avhålla sig från träning och andra krävande fysiska aktiviteter under den första tiden efter operationen. Exakt när man kan återuppta dessa aktiviteter varierar från individ till individ, så bäst är att rådgöra med läkaren och vara observant på kroppens signaler. Aktiviteter med ökad risk för nästrauma, till exempel bollsporter, bör man avhålla sig ifrån längre än mer ofarliga saker som löpning.

Under de första sex månaderna efter operationen bör man inte sola näsan.

Kliniken brukar kunna rekommendera hudvårdsprodukter och solskyddsprodukter som man kan använda medan näsan läker.

Risker med näsplastik

När kirurgisk näsplastik genomförs av en legitimerad plastikkirurg på en seriös klinik är det mycket ovanligt med allvarliga komplikationer, men man ska vara medveten om att alla operationer innebär en risk. Dessutom är narkos ett riskmoment i sig.

Den vanligaste ”komplikationen” vid näsplastik är inte någon hälsofarlig medicinsk komplikation utan att patienten inte blir nöjd med resultatet. Som nämnts ovan kan man aldrig med hundraprocentig säkerhet förutsäga exakt hur näsan kommer att se ut när den har läkt färdigt.

En annan inte helt ovanlig situation är att patienten ändrar sig och vill ha tillbaka näsans tidigare utseende. Näsan är en så framträdande del av vårt ansikte att det kan vara svårt att förutspå hur vi kommer att reagera på att den förändras, och ibland kan det kännas omöjligt att vänja sig vid näsans nya utseende trots att resultatet är det man ursprungligen önskade sig. Om man känner att man saknar sin ”gamla näsa” bör man försöka ta det lugnt och inte stressa fram någon ny operation. Har man levt med sin gamla näsa i 20 år eller mer är det inte konstigt om det tar något år innan man vänjer sig vid den nya. Viktigt att tänka på är också att även om man väljer att genomföra en ny operation finns det inga garantier för att näsan kan återställas till hur den en gång såg ut.

Exempel på komplikationer som kan uppstå efter en kirurgisk näsplastik

Efterblödning

Efterblödning innebär helt enkelt att man blöder näsblod efter operationen. Blodet kan antingen rinna ut genom näsborrarna eller bakåt ned i svalget. Detta är en förhållandevis vanlig komplikation som uppstår efter 1% – 3% av de kirurgiska näsplastikerna. Vanligen krävs ingen åtgärd, men i vissa fall kan man behöva återvända till kliniken för att få hjälp med att stoppa blödningen. Under första dygnet efter operationen är risken som störst för att man ska behöva få läkarvård för näsblod, så det är bra om man kan stanna på rimligt avstånd från kliniken så att man någorlunda smidigt kan göra ett akut återbesök om så krävs.

Känselförändringar i nästippen

Det flesta som genomgår en näsplastik upplever känselförändringar i nästippen, men dessa förändringar brukar vara av övergående karaktär. Det finns dock exempel på fall där känselförändringarna har blivit permanenta.

Brustna kärl

Små blodkärl i näsan kan brista under operationen. När bandaget tas av kan de synas som små röda prickar på näsan. Hos de flesta försvinner dessa prickar av sig själva, men det finns fall där de har blivit permanenta.

Förtjockning av näsvingen

Ärrbildning kan göra ett näsvingarna förtjockas. Om detta ger problem för patienten kan det korrigeras.

Nästäthet

Om man minskar näsans storlek kan det göra det svårare att andas genom näsan än vad man är van vid sedan tidigare när man hade en större näsa. Det är dock ovanligt att detta kräver någon åtgärd av läkaren; det handlar mest om att patienten behöver vänja sig vid att ha en mindre näsa med allt vad det innebär.

Deformiteter

Deformiteter kan vara allt från allvarliga (vilket är ovanligt) till små (betydligt vanligare). Även om deformiteten är liten kan patienten av estetiska skäl vilja följa upp med en ny operation för att få den önskade näsan. Att en initial näsplastik följs av en sekundär näsplastik sker i cirka 10% av alla fall. Vanligen är den sekundära näsplastiken betydligt mindre omfattande än den initiala.

Näsplastik – en av de äldsta formerna av plastkirurgi

Det är lätt att tänka på näsplastik som något som hör till vår moderna värld, men faktum är att avancerade kirurgiska näsrekonstruktioner utfördes i Indien redan för 2 800 år sedan. Egyptierna var ännu tidigare på bollen, och instruktioner rörande näsplastik för att reparera en bruten näsa ingår i en medicinsk text som daterats till dynastierna 16-17 av Andra mellantiden i det antika Egypten, en period som inföll för cirka 3 500 år sedan.

Ordet rhinoplasty kommer från grekiskan. Det grekiska ordet rhis betyder näsa, men när man kombinerar det med något annat ord ändras den sista bokstaven från s till n. Suffixet -plasty kommer från det grekiska ordet plassien, som betyder att forma. Rhinoplasty betyder alltså ordagrant näsformning.