Kirurgisk bröstförstoring

bröstförstoring

Sedan kirurgiska bröstförstoringar med implantat började göras har det utvecklats flera olika metoder och det finns också flera olika sorters implantat. Det är därför viktigt att diskutera de olika alternativen med en läkare specialiserad på kirurgiska bröstförstoringar innan man fattar något beslut. Det kan också vara bra att ta kontakt med flera olika kliniker som utför bröstförstoringar, eftersom olika kliniker har olika inriktningar och kompetenser.

Värt att veta är också att många väljer att göra ett bröstlyft i samband med bröstförstoringen. Det går också att göra enbart bröstlyft utan att lägga in några implantat.

Implantat

I Sverige används vanligen bröstimplantat av silikon eller bröstimplantat av koksalt. Oavsett vilken typ man väljer så kommer höljet att vara av silikon. Koksaltsimplantat är fyllda med en steril saltlösning. Silikonimplantat är fyllda med antingen trögflytande silikongel eller med kohesiv (formfast) silikongel. Den senare typen brukar kallas för ”geléhallon”.

Oavsett vilken typ av bröstimplantat man väljer är det förstås viktigt att hålla sig till implantat som är godkänd av någon kontrollmyndighet med gott anseende. I Sverige är det vanligt att kliniker endast använder sig av implantat som är godkända av USA:s Food and Drug Administration (FDA), men man bör alltid kontrollera detta med kliniken för säkerhets skull.

När man väljer vilken storlek man vill ha på sina bröstimplantat är det viktigt att göra detta i samråd med en erfaren läkare för att resultatet ska bli bra. Att endast utgå ifrån volym är inte en bra idé, eftersom faktorer som bredd, höjd och projektion också spelar stor roll.

Förr i tiden var det absolut vanligast med runda bröstimplantat, men på senare år har det börjat bli populärt med droppformade bröstimplantat som ger en mer naturlig form på bröstet.

Implantat från den franska tillverkaren Poly Implant Prothèse (PIP) är förbjudna i Sverige sedan 2010

breast implantI mars 2010 förbjud svenska Läkemedelsverket silikonfyllda bröstimplantat tillverkade av den franska tillverkaren Poly Implant Prothèse (PIP). Förbudet rör bröstimplantat med beteckningarna IMGHC-TX, IMGHC-MX och IMGHC-LS. Det är tillåtet att behålla sådana implantat om man vill, däremot får kliniker i Sverige inte sätta in några nya sådana implantat. När förbudet trädde i kraft hade cirka 4 000 kvinnor fått PIP-implantat i Sverige.

Bakgrunden till förbudet är att den franska kontrollmyndigheten Afssaps inspekterade den fabrik där implantaten tillverkas och upptäckte att den silikongel som innesluts i implantaten inte är den som angavs i underlaget för CE-märkningen. Fel silikongel har använts sedan år 2001.

Efter upptäckten påbörjade Afssaps en utredning för att se om några medicinska risker förelåg med implantaten från PIP. Även Svenska Läkemedelsverket samlade in, analyserade och utvärderade PIP-implantat för att bedöma deras hälsoeffekter.

I juni 2013 meddelade Läkemedelsverket att PIP-implantat har sämre mekanisk hållbarhet än andra silikonbröstimplantat och de dessutom i vissa fall innehåller högre halter av det vävnadsirriterande ämnet octamethylcyclotetrasiloxane (D4). Läkemedelsverket och Socialstyrelsen rekommenderar därför att svenska kliniker som opererat in PIP-implantat ska informerar kvinnorna om riskerna med implantaten samt operera ut implantaten i förebyggande syfte så vida det inte finns individuella medicinska skäl att avstå från en sådan operation.

Att PIP-implantaten har nedsatt mekanisk hållbarhet innebär en ökad risk för att de spricker. Detta är särskilt allvarligt i de fall där PIP använt sig av ett silikon som innehåller ovanligt mycket octamethylcyclotetrasiloxane (D4). Det kan enligt Läkemedelsverket inte uteslutas att D4 som läcker ut från ett skadat implantat kan orsaka lokal inflammation.

Mer information finns hos Läkemedelsverket.

Kostnader

ingångNär man jämför kostnaden för en bröstförstoring eller bröstlyft hos olika kliniker är det viktigt att ta reda på exakt vad som ingår i varje kliniks erbjudande. Är det bara konsultation, operation, narkos och bedövning som ingår, eller får man mer än så för pengarna?

Här är några exempel på frågor du bör se till att få svar på.

  • Kommer du att övervakas tills du har vaknat ur narkosen? Är personen som övervakar medicinskt utbildad? Hur ser uppvaksfaciliteterna ut?
  • Är du garanterad eget rum och eget badrum efter operationen?
  • Ingår övernattning på kliniken?
  • Ingår några måltider?
  • Vilken eftervård ingår?
  • Ingår det något återbesök hos läkare, eller innebär återbesöket/återbesöken endast att man får såren skötta av sjuksköterska?
  • Vem ska du kontakta om någon komplikation tillstöter eller du har någon fråga? Går det att få tag på klinikens läkare dygnet runt, sju dagar i veckan, eller bara på vissa tider? Hur ska du göra om någon komplikation tillstöter utanför kontorstid?
  • Om du rekommenderas att bära gördel eller sport-BH efter operationen, ingår någon eller några sådana plagg i priset?
  • Om du själv ska lägga om såren, ingår sjukvårdsmaterial för detta?

Risker

Att sövas och genomgå en operation innebär alltid en risk. Efter en operation, oavsett vilken typ av operation det rör sig om, finns alltid risk för infektion. Utöver detta tillkommer mer specifika risker rörande en bröstförstoring.

Studier gjorda av FDA i USA visar att följande komplikationer inträffar hos minst 1% av de personer som får bröstimplantat. Studierna gäller operationer gjorda i USA. Komplikationerna är inte listade fter hur vanliga de är. Den som vill ha mer detaljerad information kan besöka FDA:s sida om godkända bröstimplantat, där finns information om hur vanliga de olika komplikationerna är för varje godkänt bröstimplantat.

Komplikation Beskrivning
Asymmetri Brösten är ojämna vad gäller storlek, form eller nivå
Bröstsmärta Smärta i bröstet och/eller bröstvårtan
Atrofi av bröstvävnad Förtunning och krympning av vävnad
Förkalkning Hårda kalciumknölar under huden kring implantatet
Sammandragning av vävnadskapseln Vävnadskapseln kring implantatet drar ihop sig, vilket ger ökad hårdhet i bröstet. Vid långgående fall kan implantatet klämmas.
Brösthåleväggsdeformering Deformering av brösthålans vägg eller av den underliggande bröstkorgen
Deflation Saltvattnet rinner ut ur implantatet, vanligen på grund av en läckande ventil eller på grund av en reva eller skärskada i implantatets hölje. Att saltvattnet rinner ut orsakar hel eller delvis deflation av implantatet.
Försenad sårläkning Operationssåret läker inte normalt eller tar onormalt lång tid på sig att läka.
Uttryckning Huden bryts ned och implantatet kommer i dagern.
Hematom Blod samlas nära operationsområdet. Detta kan orsaka svullnad, blåmärken och smärta. Hematom uppträder vanligen en kort tid efter en operation, men kan uppkomma när som helst när bröstet har skadats. Små hematom kan absorberas av kroppen, medanb stora kräver läkarvård, till exempel i form av kirurgiskt dränage.
Iatrogen skada En iatrogen skada är en skada som orsakats av läkarvård.
Infektion, inklusive Toxic Shock Syndrome (TSS)

 

Uppstår då sår förorenas med mikroorganismer, till exempel bakterier eller svampar. De flesta infektioner som uppstår på grund av kirurgi visar sig inom några dagar eller en vecka, men infektion är möjlig när som helst efter ett kirurgiskt ingrepp. Om infektion inte kan botas med antibiotika kan det bli nödvändigt att ta bort implantatet.
Inflammation/Irritation Kroppens reaktion på en infektion eller skada. Visar sig genom rodnad, svullnad, förhöjd tempertur, smärta och/eller funktionsförlust.
Lymfödem eller svullna lymfkörtlar Svullna eller förstorade lymfkörtlar
Malposition/Displacement Implantatet befinner sig inte på rätt ställe i bröstet. Detta kan inträffa både kort tid efter operationen och senare om implantatet flyttar sig från sin ursprungliga position. Förflyttningen kan till exempel orsakas av gravitationen, trauma eller kapselsammandragning.
Nekros Vävnadsdöd. Nekros kan orsakas av infektion, rökning, cellgifter/strålbehandling, användning av steroider, och överdriven värmeterapi eller köldterapi.
Förändrad känslighet för bröstet/bröstvårtan Ökad eller minskad känslighet i bröstet och/eller bröstvårtan. Kan variera i grad och vara tillfällig eller permanent. Kan påverka sexuell respons eller amning.
Palpabilitet Implantatet kan kännas genom huden.
Ptosis Hängbröst som vanligen beror på normalt åldrande, graviditet eller viktnedgång
Rodnad/blåmärken Blödningar under operationen kan få huden att ändra färg. Detta är något man kan förvänta sig efter en operation och är vanligen temporärt.
Ruptur En reva eller hål i implantatets yttre skal.
Seroma Vätskeansamling kring implantatet. Kan orsaka svullnad, smärta och blåmärken. Kroppen kan absorbera små seromas. Stora kräver kirurgiskt dränage.
Hudutslag Utslag på eller kring bröstet.
Otillfredsställande form/storlek

 

Patienten eller läkaren är inte nöjd med utseendet på grund av form eller storlek på det implantat som använts.
Visibilitet Implantatet kan ses genom huden
Skrynklighet Implantatets skrynklighet kan kännas eller ses genom huden.