Ta bort dubbelhaka (fettsugning och eventuell hudreduktion)

hakkirurgi

Även en person som inte är överviktig kan utveckla en dubbelhaka med fettanhopning, och den kan vara svår att få bort hjälp av träning och viktnedgång. För att få bort en dubbelhaka räcker det i vissa fall med fettsugning, medan det i andra fall också krävs att kirurgen sträcker ut hud, bindväv och muskler och skär bort överskottshud. Generellt sett är det hos unga människor med bra elasticitet som det räcker med en fettsugning, men det finns förstås individuella variationer. Hur elastisk vår hud är beror inte bara på vår ålder, utan påverkas också av ärftliga faktorer, rökning, alkoholkonsumtion, sol, med mera.

Om det bara är hakan som ska åtgärdas brukar det räcka med lokalbedövning och en lätt narkos. Då kan man normalt lämna kliniken redan samma dag, efter att ha vilat där under observation i några timmar efter operationen.

Det är inte ovanligt att den som vill åtgärda en dubbelhaka också vill ha andra ingrepp utförda samtidigt, till exempel fullständig ansiktslyftning och halsplastik. I sådana fall kan man behöva genomföra operationen under vanlig narkos och då stannar man vanligen kvar på kliniken över natt för observation.

Fettsugning av hakan

Vid fettsugning av hakan gör kirurgen ett litet snitt under hakan och ett snitt bakom varje öra. Fettcellerna förstörs antingen mekaniskt eller med laser innan de sugs ut. Vi rekommenderar att du läser mer om fettsugning, inklusive riskerna med fettsugning, på vår sida om fettsugning. Fettsugningar av hakan som utförs av legitimerade läkare på seriösa kliniker leder sällan till några allvarliga komplikationer. Den vanligaste komplikationer är att huden inte är helt jämn efter ingreppet.

De förstörda fettcellerna sugs ut ur de tre snitten med hjälp av tunna kanyler.

Kirurgen syr sedan ihop snitten och sätter ett stadigt bandage. Det är viktigt att följa läkarens rekommendationer för hur länge detta bandage ska sitta kvar, eftersom det minskar risken för svullnad, hematom och vissa andra komplikationer.

Efter en fettsugning av hakan brukar man göra ett återbesök på kliniken efter ungefär två veckor.

Den som nyligen har genomgått en fettsugning bör avstå från träning och andra ansträngande fysiska aktiviteter under en period. Exakt hur länge varierar från fall till fall, så bäst är att rådgöra med kliniken och lyssna uppmärksamt på kroppens egna signaler.

Slutresultatet av en fettsugning kan inte bedömas förrän tidigast efter sex månader.

Att ta bort överflödig hud

Som nämnts ovan räcker det ibland inte bara med fettsugning för att få bort en dubbelhaka utan man behöver också sträcka ut hud, bindvävshinnor och muskulatur, samt skära bort överflödig hud. Detta fungerar som ett vanligt ansiktslyft, fast för hakområdet. Det finns flera olika tekniker som kan användas för att lyfta hakpartiet. Efteråt syr kirurgen ihop huden med stygn i flera lager. Vid behov läggs en dränageslang in som tas bort nästa dag.

Vi rekommenderar att du läser mer om ansiktslyft, inklusive riskerna med ansiktslyft, på vår sida om ansiktslyft.

Efter ett ansiktslyft bör man inte sola det området under de kommande sex månaderna. Kliniken kan vanligen hjälpa till med att rekommendera lämpliga solskyddsprodukter med hög solskyddsfaktor.