Ansiktslyft

ansiktslyft

Ansiktslyftet är ett mycket vanligt ingrepp på kliniker som utför estetisk kirurgi. Det finns många olika sorters ansiktslyft, så det är viktigt att i detalj diskutera igenom med läkare eller sjuksköterska på kliniken om vad det är man vill åtgärda och vilket resultat man vill ha.

I takt med att vi åldras tappar huden i elasticitet och våra muskler förslappas. Vi får rynkor, linjer och påsar. Samtidigt är det vanligt att en del av underhudsfettet försvinner samtidigt som en del av det underhudsfett som finns kvar börjar glida till den nedre delen av ansiktet.

Hur utseendet påverkas av åldrandet beror på många olika faktorer. Vissa kan vi inte påverka, till exempel vårt DNA, medan annat är sådant som ligger inom vår kontroll. Rökning, stor alkoholkonsumtion och sol har till exempel en negativ effekt på hudens elasticitet.

Ett ansiktslyft sker ofta i kombination med annan estetisk kirurgi, såsom fettinjektioner, ögonlockskirurgi, pannlyft och fettsugning av hakan.

Innan operationen

Innan operationen går man igenom önskemål och förväntningar med en läkare eller sjuksköterska för att få veta vad som är möjligt att göra, vilka olika alternativ som står till buds och vilket resultat som är rimligt att förvänta sig. Det är också viktigt att man berättar om underliggande hälsoproblem och livsstilsfaktorer (rökning, alkoholkonsumtion, etc).

Under operationen

Ansiktslyft sker vanligen under narkos i kombination med lokalbedövning.

Ansiktslyft kan genomföras på flera olika vis, men en vanlig metod är att kirurgen lägger ett snitt i tinningen runt örat och strax innanför hårfästet. Ju mer hud på halsen som ska dras ihop, desto större snitt längs hårfästet i nacken.

ansiktslyft 2Ibland behöver man också göra ett snitt under hakspetsen för att kunna sy ihop den ytliga halsmuskeln.

När kirurgen har sträckt ut både bindvävshinnor och muskulatur sys de fast för att behålla sin position. Huden sträcks sedan uppåt-bakåt, och överskottshud skärs bort. Sedan syr kirurgen fast huden med stygn i flera lager. Vid behov läggs en plastslang in som kan dränera såret.

MACS

MACS (Minimal Access Cranial Suspension) är ett begränsat ingrepp som bara omfattar mellanansiktet. Att endast lyfta mellanansiktet innebär att man inte får någon större effekt på halsens hud. Kirurgen gör aldrig något snitt vid baksidan av öronen eller vid hårfästet i nacken.

Endoskopiskt mellanansikteslyft

Här läggs snittet inne i munnen samt vid hårfästet i tinningarna. Risken för ärr som är synliga på utsidan minskas därmed. Snittet i munnen brukar sys med en tråd som löser upp sig själv.

Denna typ av ansiktslyft brukar ge störst effekt över okbenspartiet och kring tinningarna, däremot är det inte lämpligt för den som vill åtgärda käklinjen och halsen eftersom det är ett mellanansiktslyft.

Minilyft

Under ett normalt ansiktslyft räcker det inte med att sträcka upp huden, utan kirurgen behöver också sträcka underliggande bindvävshinnor och muskulatur. Det finns dock något som kallas minilyft (även känt som fransk ansiktslyftning) där man endast sträcker huden. Resultatet att ett minilyft kan vara mycket tillfredsställande initialt, men brukar inte hålla i sig lika länge som ett ordinarie ansiktslyft.

Efter operationen

Seriösa kliniker brukar vilja att man stannar kvar över natten efter operationen så att man kan övervakas av medicinsk personal, men det finns förstås undantag från den regeln beroende på de individuella omständigheterna.

Nu för tiden tas bandaget vanligen bort redan dagen efter ansiktslyftet, så om man stannar på kliniken över natten behöver man inte göra något separat återbesök för att få bandaget avlägsnat och såren granskade. Då kan även eventuell dränageslang tas bort.

Under de första dygnen efter ett ansiktslyft är det normalt att ha blåmärken, svullnad, ömhet, spänningar och ett visst känselbortfall. Efter några dagar ska dessa symptom börja avta, och efter några veckor ska de vara helt borta. Svullnad brukar försvinna snabbare om man har huvudet högre än resten av kroppen så mycket som möjligt, även när man sover och vilar sig.

De flesta kliniker vill att man kommer på ett återbesök ungefär en vecka efter operationen, för att se hur läkningen går och eventuellt också ta bort en del av stygnen (särskilt de kring öronen). Ytterligare ett återbesök brukar schemaläggas ungefär två veckor efter operationen för att ta bort kvarvarande stygn.

Den som har genomgått ett ansiktslyft bör undvika träning och andra ansträngande fysiska aktiviteter under den första tiden efter operationen. När man kan sätta igång med sådana aktiviteter igen varierar från person till person, så bäst är att rådgöra med sin läkare och vara uppmärksam på kroppens signaler.

Eftersom kirurgen har lagt ett snitt i hårfästet bör man inte utsätta håret för starka färgningsvätskor och liknande under de tre första månaderna efter operationen.

Under det första halvåret efter en ansiktslyftning ska man inte sola ansiktet. Om du ska vara ute i solen, använd en solskyddsprodukt med hög solskyddsfaktor. Kliniken kan vanligen vara behjälplig med att rekommendera solskyddsprodukter.

Risker med ansiktslyft

Narkos innebär alltid en risk i sig, och att genomgå en operation innebär risk för infektion och andra komplikationer. Utöver detta finns det risker som är mer specifika för just ansiktslyft. När ansiktslyft genomförs av en legitimerad plastikkirurg på en seriös klinik är det ovanligt med allvarliga komplikationer, men det är viktigt att vara medveten om ingrepp av den här typen alltid är förenade med en viss risk, även om man opereras av skickliga och erfarna läkare på en förstklassig klinik.

Exempel på komplikationer som kan uppstå efter ett ansiktslyft

Blåmärken, svullnad, ömhet, spänningar och ett visst känselbortfall

Som nämnts ovan är det normalt med blåmärken, svullnad, ömhet, spänningar och visst känselbortfall efter ansiktslyftet. Om dessa symptom inte börjar avta inom några dygn bör man kontakta kliniken.

Vad gäller blåmärken (hematom) så absorberas de normalt av kroppen, men om man får en stor blodansamling under huden kan det behöva dräneras av en kirurg.

Känselförändring

Operationen kan påverka nerver som styr ansiktsmuskulaturen eller örats känselnerv. Detta kan leda till känselförändringar in ansiktet respektive örsnibben. Hos vissa patienter inträffar även en viss funktionsnedsättning där man får svårt att röra vissa muskler i ansiktet, men detta är mer ovanligt. Både känselförändringar och funktionsnedsättningar är normalt av övergående natur och försvinner vanligen inom 3-6 månader hos de patienter som drabbas av dem.

Fula ärr

Dålig cirkulation kan påverka sårläkningen negativt och öka risken för fula ärr, särskilt vid snitt som gjorts vid öronen. Om ärren blir vanprydande kan en ny operation behövas för att korrigera dem.

Du kan motverka risken för dålig cirkulation genom att inte röka. Om du har underliggande hälsoproblem, såsom diabetes eller ateroskleros, är det mycket viktigt att informera läkaren om det i förväg, redan när ni diskuterar om ett ansiktslyft skulle vara lämpligt för dig.

Håravfall

När snitt har gjorts vid hårfästet kan håret falla av där. Det växer dock tillbaka, precis som om du skulle ha klippt av det.

Infektion

Om du har ordinerats antibiotika i förebyggande syfte är det viktigt att du tar antibiotikan enligt instruktionerna och fullföljer hela kuren, även om du inte har några symptom på infektion. Vissa patienter är mer infektionskänsliga än andra, så det är inte säkert att läkaren ordinerar förebyggande antibiotikabehandling för just dig.

Om du får symptom på infektion, kontakta omedelbart kliniken.